1. faltning

  faltning, matematisk operation.
 2. Richard Faltin

  Faltin, Richard, 1835–1918, tysk-finländsk musiker.
 3. Richard Faltin

  Faltin, Richard, 1867–1952, finländsk läkare, son till Richard Faltin (1835–1918).
 4. Gerd Faltings

  Faltings, Gerd, född 1954, tysk matematiker.
 5. Durs Grünbein

  Grünbein, Durs, född 9 oktober 1962, tysk författare.
 6. trefalt

  tre`falt adv. ORDLED: tre--falt
  Svensk ordbok
 7. mångfalt

  mång`falt adv. ORDLED: mång--falt
  Svensk ordbok
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. fyrfalt

  fy`rfalt adv. ORDLED: fyr--falt
  Svensk ordbok
 10. tusenfalt

  tu`senfalt adv. ORDLED: tusen--falt
  Svensk ordbok