1. fana

  fana, en på stång fästad duk (flagga), avsedd att bäras.
 2. fana

  fana, annat namn på fiskarten faren.
 3. fana

  fana, på 1500-talet och i början av 1600-talet benämning på den operativa enheten i svenska rytteriet, 300–500 man under befäl av en ryttmästare.
 4. fana

  fa`na subst. ~n fanor ORDLED: fan-an
  Svensk ordbok
 5. fanakalo

  fanakalo, pidginspråk som används i södra Afrika.
 6. fanarioter

  fanarioter, benämning på ett antal förmögna grekiska familjer, som bodde i stadsdelen Fener (grekiska Fanar) i Konstantinopel och som framför allt under 1700-talet hade en starkt gynnad ställning i Osmanska riket.
 7. fanaloka

  fanaloka, Fossa fossana, art i rovdjursfamiljen madagaskarrovdjur som lever i skogar på östra Madagaskar.
 8. fanatici

  fanatici (av latin fanaticus ’inspirerad’, ’besatt’, ’förryckt’, av fanum), ibland använd benämning på de av extatiskt raseri upptända prästerna vid de ursprungligen icke-romerska kulterna av framför allt Ma-Bellona och Kybele.
 9. fanatism

  fanatism (av latin fanaticus ’inspirerad’, ’besatt’, ’förryckt’, av fanum), allmän, nedsättande benämning på religiösa eller politiska riktningar som utan hänsyn till rationella argument eller mänskliga hänsyn driver sin sak.
 10. fanatiker

  fana´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: fan-at-ik-ern
  Svensk ordbok