1. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 2. fana

  fana, en på stång fästad duk (flagga), avsedd att bäras.
 3. fana

  fana, annat namn på fiskarten faren.
 4. fan

  fan, den del av en fågelfjäder som bildar dess platta, bärande yta.
 5. fan

  fan, benämning på djävulen, känd som svordom sedan 1400-talet.
 6. fana

  fana, på 1500-talet och i början av 1600-talet benämning på den operativa enheten i svenska rytteriet, 300–500 man under befäl av en ryttmästare.
 7. Fan Tan

  Fan Tan kortspel där 52 spelkort används och där deltagarna skall bygga på grundkorten 7 uppåt eller nedåt genom att följa färg (ess är lägst).
 8. Fan Tan

  Fan Tan kinesiskt hasardspel där det gäller att satsa på något tal mellan 1 och 4.
 9. Fan Noli

  Noli, Fan, 1882–1965, albansk författare, politiker och präst.
 10. Svarta fanor

  Svarta fanor, roman av August Strindberg, utgiven 1907.