1. fanerozoikum

  fanerozoikum, yngsta delen (eonen) i jordens utvecklingshistoria, den vi själva är en del av och som började med den kambriska perioden för 542 miljoner år sedan.
 2. fanerozoikum

  fanerozoikum [-så´-] subst., ingen böjning ORDLED: fanero-zo-ik-um
  Svensk ordbok
 3. mesozoikum

  mesozoikum, geologisk era, ca 251–66 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av eonen fanerozoikum.
 4. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 5. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 6. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 7. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.