1. fanstråle

  fanstråle, den stråle som utgår från skaftet på fågelfjädrar.
 2. fanspets

  fanspets, prydnad av metall anbringad överst på stången till en fana.
 3. fanspikning

  fanspikning, militär ceremoni som genomförs när ett regemente eller en flygflottilj erhåller en ny förbandsfana.
 4. fanstyg

  fa`nstyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fans--tyg-et
  Svensk ordbok
 5. fanstråle

  fa`nstråle subst. ~n fanstrålar ORDLED: fan--strål-en
  Svensk ordbok
 6. fanskap

  fa`nskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fan-skap-et
  Svensk ordbok
 7. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 8. fana

  fana, en på stång fästad duk (flagga), avsedd att bäras.
 9. fana

  fana, annat namn på fiskarten faren.
 10. fan

  fan, den del av en fågelfjäder som bildar dess platta, bärande yta.