1. fantasi

  fantasi, engelska fantasy, fancy, franska fantaisie, italienska fantasia, tyska Fantasie, en mångtydig beteckning för viss instrumentalmusik, karakteriserad av mer eller mindre fria och improvisatoriska inslag.
 2. fantasi

  fantasi, inbillningsförmåga.
 3. fantasi

  fantasi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: fant-as-in
  Svensk ordbok
 4. fantasiassociation

  fantasiassociation, emotionalassociation, en typ av idéassociation som enligt C.W. von Sydow kan förklara åtskilliga föreställningar på folktrons område.
 5. fantasigarn

  fantasigarn, se effektgarn.
 6. fantasifull

  fantasi`full adj. ~t ORDLED: fant-asi--full
  Svensk ordbok
 7. fantasifoster

  fantasi`foster subst. fantasifostret, plur. ~, best. plur. fantasifostren el. ~na ORDLED: fant-asi--fostr-et
  Svensk ordbok
 8. Alfred Döblin

  Döblin, Alfred, född 10 augusti 1878, död 26 juni 1957, tysk författare.
 9. Torgny Lindgren

  Lindgren, Torgny, född 16 juni 1938, död 16 mars 2017, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1991.

 10. Sidney Bechet

  Bechet, Sidney, 1897–1959, amerikansk jazzmusiker (saxofonist och klarinettist) från New Orleans.