1. farao

  farao, egyptiska pr-ʽo, ”det stora huset”.
 2. FAR

 3. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

 4. faren

  faren, fana, Abramis ballerus, art i familjen karpfiskar.
 5. fars

  fars, dramatisk genre och teaterform av underhållande karaktär, ofta byggd på situationskomik och förvecklingar och med rollgalleri av psykologiskt typiserade och karikerade gestalter.
 6. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 7. Faruq

  Faruq ( Fārūq), 1920–65, kung av Egypten 1936–52, son till Fuad I.
 8. farsot

  farsot, äldre benämning på epidemi av svår sjukdom med spridning över stora delar av jorden (pandemi).
 9. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 10. Faros

  Faros, ö utanför Alexandria i Egypten, sedan slutet av 300-talet f.Kr. förbunden med fastlandet medelst en 1,3 km lång landtunga.