1. Fara

  Fara, irakisk fyndort; se Shuruppak.
 2. fara

  1fa`ra subst. ~n faror ORDLED: far-an
  Svensk ordbok
 3. fara

  2fa`ra verb for farit faren farna, pres. far ORDLED: far-it SUBST.: farande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 4. presumerad fara

  presumerad fara, typ av brottsrekvisit.
 5. fara i bevishänseende

  fara i bevishänseende, juridisk term som innebär att det vid tidpunkten för en brottslig gärnings företagande är möjligt och sannolikt att det förfalskade eller osanna kommer att användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på sätt som för någon annan medför skada eller olägenhet.
 6. framkallande av fara för annan

  framkallande av fara för annan, brott mot liv och hälsa som begås av den som genom grov vårdslöshet utsätter någon annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.
 7. farad

  farad (efter Michael Faraday), SI-enhet för (elektrisk) kapacitans med beteckningen F. 1 farad = 1 coulomb per volt (C/V).
 8. farandole

  farandole, långdans, oftast dansad i 6/8 takt.
 9. farao

  farao var ett ord för kungen i Egypten under forntiden.
 10. faraoråtta

  faraoråtta, egyptisk mungo, ichneumon, Herpestes ichneumon [-ne u-], art i rovdjursfamiljen manguster.