1. farao

  farao, egyptiska pr-ʽo, ”det stora huset”.
 2. Faradays induktionslag

  Faradays induktionslag säger att ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält.
 3. Fara

  Fara, irakisk fyndort; se Shuruppak.
 4. Faradays bur

  Faradays bur, skärmbur, rum som avskärmats från elektriska fält i omgivningen med hjälp av ett elektriskt ledande hölje.
 5. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 6. Faradays lag

  Faradays lag för elektrolys säger att reaktionsomsättningen n (t.ex. mängden utfälld metall) är proportionell mot strömmängden Q (produkten av strömstyrka och tid) och omvänt proportionell mot jonens laddningstal z:
 7. Michael Faraday

  Faraday, Michael, född 22 september 1791, död 25 augusti 1867, brittisk fysiker och kemist.
 8. farad

  farad (efter Michael Faraday), SI-enhet för (elektrisk) kapacitans med beteckningen F. 1 farad = 1 coulomb per volt (C/V).
 9. fara i bevishänseende

  fara i bevishänseende, juridisk term som innebär att det vid tidpunkten för en brottslig gärnings företagande är möjligt och sannolikt att det förfalskade eller osanna kommer att användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på sätt som för någon annan medför skada eller olägenhet.
 10. farao

  farao, faro, ett hasardspel med spelkort.