1. farao

  farao var ett ord för kungen i Egypten under forntiden.
 2. farandole

  farandole, långdans, oftast dansad i 6/8 takt.
 3. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 4. Faradays bur

  Faradays bur, skärmbur, rum som avskärmats från elektriska fält i omgivningen med hjälp av ett elektriskt ledande hölje.
 5. Michael Faraday

  Faraday, Michael, född 22 september 1791, död 25 augusti 1867, brittisk fysiker och kemist.
 6. Faradays induktionslag

  Faradays induktionslag säger att ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält.
 7. fara i bevishänseende

  fara i bevishänseende, juridisk term som innebär att det vid tidpunkten för en brottslig gärnings företagande är möjligt och sannolikt att det förfalskade eller osanna kommer att användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på sätt som för någon annan medför skada eller olägenhet.
 8. Fara

  Fara, irakisk fyndort; se Shuruppak.
 9. farad

  farad (efter Michael Faraday), SI-enhet för (elektrisk) kapacitans med beteckningen F. 1 farad = 1 coulomb per volt (C/V).
 10. Faradays lag

  Faradays lag för elektrolys säger att reaktionsomsättningen n (t.ex. mängden utfälld metall) är proportionell mot strömmängden Q (produkten av strömstyrka och tid) och omvänt proportionell mot jonens laddningstal z: