1. fars dag

  fars dag infördes efter amerikansk förebild i Sverige 1931.
 2. fars

  fars, dramatisk genre och teaterform av underhållande karaktär, ofta byggd på situationskomik och förvecklingar och med rollgalleri av psykologiskt typiserade och karikerade gestalter.
 3. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 4. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 5. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 6. Fars

  Fars, Fārs, Farsistan, provins i sydvästra Iran.

 7. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 8. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 9. luftförorening

  luftförorening är ett ämne som förekommer i atmosfären i så stor mängd att det kan skada människor, djur, växter eller föremål.

 10. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.