1. lutande tornet i Pisa

  lutande tornet i Pisa, på italienska Torre pendente di Pisa, en ca 55 m hög romansk kampanil vid katedralområdet Campo dei Miracoli (även kallat Piazza del Duomo) i Pisa, Italien.
 2. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 3. fritt ombord

  fritt ombord, free on board, FOB, handelsterm, säljaren åtar sig att avlämna varan ombord samt stå faran för godset till dess det kommit innanför fartygets sida i den inlastningshamn som bestämts; därefter står köparen faran.
 4. fareklausul

  fareklausul, bestämmelse i köpavtal varigenom parterna preciserar hur risken (faran) för varans förstörelse går över från säljaren till köparen.
 5. free carrier

  free carrier, FCA, handelsterm som avser t.ex. container- och roll-on-roll-off-transporter varigenom säljaren fullgör sin leveransförpliktelse genom att avlämna varan till en av köparen utvald transportör.
 6. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. skyddstransformator

  skyddstransformator, transformator avsedd att mata belastningar med klenspänning om högst 50 V effektivvärde.
 8. uppror

  uppror, högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår.
 9. blodberberis

  blodberberis, Berberis vulgaris forma atropurpurea, form av växtarten berberis.
 10. Jos Vandeloo

  Vandeloo, Josephus Albertus ( Jos), 1925–2015, belgisk (nederländskspråkig) författare.