1. Farasanöarna

  Farasanöarna, ögrupp i sydvästra Saudiarabien; för belägenhet se landskarta Saudiarabien.
 2. FAR

 3. Fara

  Fara, irakisk fyndort; se Shuruppak.
 4. Fars

  Fars, Fārs, Farsistan, provins i sydvästra Iran.

 5. farad

  farad (efter Michael Faraday), SI-enhet för (elektrisk) kapacitans med beteckningen F. 1 farad = 1 coulomb per volt (C/V).
 6. faren

  faren, fana, Abramis ballerus, art i familjen karpfiskar.
 7. fars

  fars, dramatisk genre och teaterform av underhållande karaktär, ofta byggd på situationskomik och förvecklingar och med rollgalleri av psykologiskt typiserade och karikerade gestalter.
 8. Fares Fares

  Fares, Fares, född 1973, skådespelare, bror till Josef Fares.

 9. Josef Fares

  Fares, Josef, född 1977, filmregissör av libanesiskt ursprung, bror till Fares Fares.
 10. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.