1. farhåga

  fa`rhåga subst. ~n farhågor ORDLED: far--håg-an
  Svensk ordbok
 2. Bengt Westerberg

  Westerberg, Bengt, född 23 augusti 1943, politiker (folkpartist), statsråd 1991–94, riksdagsman 1984–94, partiordförande 1983–95.
 3. paradoxal intention

  paradoxal intention, frammaning och kvarhållande av symtom som man annars försöker bekämpa.
 4. globuskänsla

  globuskänsla, känsla av en klump i halsen som tar emot vid sväljning och andning.
 5. massmediekonsumtion

  massmediekonsumtion, samlingsnamn på hur publiken tar del av massmedier.

 6. förväntningsångest

  förväntningsångest, ängslig väntan, fruktan att något obehagligt skall inträffa.
 7. Challenger

  Challenger, amerikansk rymdfärja som 28 januari 1986 exploderade under uppsändning, varvid de sju astronauterna ombord omkom.
 8. Maria av Modena

  Maria av Modena (engelska Mary of Modena), 1658–1718, engelsk och skotsk drottning, 1673 förmäld med den blivande Jakob  II av England.
 9. Trans-Pacific Partnership

  Trans-Pacific Partnership, TPP, planerat handels- och investeringsavtal mellan länder i stillahavsregionen.
 10. Monroedoktrinen

  Monroedoktrinen, riktlinje för amerikansk utrikespolitik formulerad i president James Monroes budskap till kongressen 2 december 1823.