1. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 2. farliga ämnen

  farliga ämnen, samlingsbenämning på ämnen som verkar genom strålning, smitta eller gifter.
 3. farlig

  fa`rlig adj. ~t ORDLED: far-lig
  Svensk ordbok
 4. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 5. fars

  fars, dramatisk genre och teaterform av underhållande karaktär, ofta byggd på situationskomik och förvecklingar och med rollgalleri av psykologiskt typiserade och karikerade gestalter.
 6. solsystemet

  solsystemet är vår sol och alla planeter, småplaneter, asteroider, kometer, mindre stenar och stoftkorn som kretsar kring den.

 7. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 8. Fars

  Fars, Fārs, Farsistan, provins i sydvästra Iran.

 9. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 10. farlighetsklass

  farlighetsklass, indelningsgrund för kemiska bekämpningsmedel, se faroklass.