1. farm

  farm, lantgård, i Sverige i regel större företag specialiserat på viss djuruppfödning, t.ex. pälsdjursfarm och hönsfarm.
 2. farmakodynamik

  farmakodynamik (av farmako och grekiska dynamis ’kraft’), mekanismen för hur ett läkemedel framkallar sin effekt på kroppen.
 3. farmaceut

  farmaceut, person med utbildning för beredning, hantering samt distribution och försäljning av läkemedel.
 4. farmakoterapi

  farmakoterapi, användning av läkemedel vid behandling av sjukdom.
 5. farmakokinetik

  farmakokinetik, en inom farmakologin använd term för studiet av hur läkemedlens koncentrationer i organismen förändras under tidsförloppet från tillförsel till slutlig elimination.
 6. farmakologi

  farmakologi, läkemedelslära, är en disciplin med rötter i en mångtusenårig erfarenhet från folkmedicinens behandlingstraditioner.
 7. farmaci

  farmaci, ursprungligen benämning på framställning av läkemedelsberedningar vid apotek och försäljning av dessa beredningar till kunder.
 8. farm

  farm subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: farm-en
  Svensk ordbok
 9. farmakopé

  farmakopé, av myndigheterna fastställda föreskrifter om beredning, kvalitetsprövning och förvaring av läkemedel.
 10. farmako-

  farmako- (av farmakon), förled: läkemedels-.