1. farmaka

  farmaka, pluralis av farmakon.
 2. farmakon

  farmakon, pluralis farmaka, detsamma som läkemedel.
 3. farma

  far`ma verb ~de ~t ORDLED: farm-ar SUBST.: farmande, farmning
  Svensk ordbok
 4. farmacevt

  farmacevt, se farmaceut.
 5. farmakopé

  farmakopé, av myndigheterna fastställda föreskrifter om beredning, kvalitetsprövning och förvaring av läkemedel.
 6. farmakognosi

  farmakognosi (av farmako- och grekiska gnōsis ’kunskap’), drogkunskap, läran om naturprodukter med användning som läkemedel eller som utgångsmaterial vid framställning av läkemedel.
 7. Farmaceutiska institutet

  Farmaceutiska institutet, högskola i Stockholm för utbildning av apotekare och receptarier.
 8. farmaceut

  farmaceut, person med utbildning för beredning, hantering samt distribution och försäljning av läkemedel.
 9. Farmaciförbundet

  Farmaciförbundet, FF, fackförbund inom TCO för anställda vid apoteken.
 10. Farmand

  Farmand , norsk veckotidskrift 1891–1988, grundad av Einar Sundt.