1. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 2. Kensingtonstenen

  Kensingtonstenen, stenhäll med runinskrift, enligt uppgift hittad 1898 under en trädrot på en svenskägd farm vid byn Kensington, Minnesota, USA.
 3. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 4. farm

  farm, lantgård, i Sverige i regel större företag specialiserat på viss djuruppfödning, t.ex. pälsdjursfarm och hönsfarm.
 5. Maria Stuart

  Maria Stuart (engelska Mary Stuart, kallad Mary Queen of Scots), född 8 december 1542, död 8 februari 1587, drottning av Skottland 1542–67 och av Frankrike 1559–60, dotter till Jakob V och Maria av Guise.
 6. chinchillor

  chinchillor, Chinchilla, släkte i gnagarfamiljen harmöss med två arter, liten chinchilla ( Chinchilla lanigera) och stor chinchilla ( Chinchilla chinchilla).
 7. George Washington

  Washington, George, född 22 februari 1732, död 14 december 1799, amerikansk militär och statsman, USA:s förste president 1789–97, generallöjtnant 1798.
 8. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 9. George Orwell

  Orwell, George, pseudonym för Eric Blair, 1903–50, brittisk författare.

 10. Sven Delblanc

  Delblanc, Sven, född 26 maj 1931, död 15 december 1992, författare, docent i litteraturhistoria i Uppsala från 1965.