1. farm

  farm, lantgård, i Sverige i regel större företag specialiserat på viss djuruppfödning, t.ex. pälsdjursfarm och hönsfarm.
 2. Brook Farm

  Brook Farm, ideellt kooperativt företag, grundat 1841 utanför Boston av George Ripley ( 1802–80), författare och f.d. unitarisk präst.
 3. Farmor och vår herre

  Farmor och vår herre, roman av Hjalmar Bergman, utgiven 1921.

 4. Art Farmer

  Farmer, Arthur (Art), 1928–99, amerikansk jazzmusiker (trumpetare och flygelhornist).
 5. Living Historical Farms

  Living Historical Farms, benämning på vissa friluftsmuseer i USA och Canada, med huvuduppgift att demonstrera och förklara jordbruksmetoder, hushåll, hantverk och slöjd i etniskt och tidsmässigt bestämda miljöer.
 6. farma

  far`ma verb ~de ~t ORDLED: farm-ar SUBST.: farmande, farmning
  Svensk ordbok
 7. farmare

  far`mare subst. ~n äv. farmarn, plur. ~, best. plur. farmarna ORDLED: farm-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Philip José Farmer

  Farmer, Philip José, 1918–2009, amerikansk författare.
 9. farm

  farm subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: farm-en
  Svensk ordbok
 10. farmor

  farmor äv. farmoder [far´- el. far`-] subst. farmodern farmödrar ORDLED: far--mödr-ar
  Svensk ordbok