1. farstu

  farstu, detsamma som förstuga.
 2. farstu

  farstu [fars`- äv. fars´-] subst. ~n ~r ORDLED: far--stun
  Svensk ordbok
 3. farstukvist

  farstukvist, detsamma som förstukvist.
 4. förstuga

  förstuga, förstu , farstu  trappavsats i flerfamiljshus.
 5. förstuga

  förstuga, förstu , farstu  rummet närmast innanför ytterdörren, avgränsat från kök och boningsrum (stuga), speciellt i fråga om äldre, traditionella hustyper, medan man i nyare byggnader och särskilt i stadsmiljö använder ord som tambur, kapprum eller hall.
 6. vedlår

  ve`dlår subst. ~en ~ar ORDLED: ved--lår-en
  Svensk ordbok
 7. förstuga

  fö`rstuga subst. ~n förstugor ORDLED: för--stug-an
  Svensk ordbok
 8. vindfång

  vin`dfång subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vind--fång-et
  Svensk ordbok