1. fart

  fa´rt subst. ~en ~er ORDLED: fart-en
  Svensk ordbok
 2. loggad fart

  loggad fart, ett fartygs fart genom vattnet, uppmätt med logg.
 3. ekonomisk fart

  ekonomisk fart (engelska economic speed) är egentligen detsamma som optimal fart, dvs. den fart med vilken en lastmängd kan transporteras till lägsta kostnad.
 4. fartgräns

  fartgräns, hastighetsbegränsning , den högsta fart med vilken ett fordon får framföras.
 5. fartkontroll

  fartkontroll, hastighetsövervakning , bestämning av fordons färdhastighet och rapportering av förare som överskrider fartgränsen.
 6. fartblindhet

  fartblindhet, fenomen som medför att man underskattar sin färdhastighet.
 7. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 8. fartygstunnel

  fartygstunnel, i berg insprängd tunnel som utgör fortifikatoriskt skydd för fartyg i bas.
 9. fartygsläkare

  fartygsläkare, läkare som är ansvarig för sjukvård och hygien ombord på fartyg, vanligen passagerarfartyg eller större örlogsfartyg.
 10. fartygschef

  fartygschef, chef ombord på ett örlogsfartyg; motsvaras på ett handelsfartyg av befälhavare.