1. fartyg

  fartyg, vattenburen farkost.
 2. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 3. fart

  fa´rt subst. ~en ~er ORDLED: fart-en
  Svensk ordbok
 4. loggad fart

  loggad fart, ett fartygs fart genom vattnet, uppmätt med logg.
 5. ekonomisk fart

  ekonomisk fart (engelska economic speed) är egentligen detsamma som optimal fart, dvs. den fart med vilken en lastmängd kan transporteras till lägsta kostnad.
 6. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 7. fartgräns

  fartgräns, hastighetsbegränsning , den högsta fart med vilken ett fordon får framföras.
 8. fartkontroll

  fartkontroll, hastighetsövervakning , bestämning av fordons färdhastighet och rapportering av förare som överskrider fartgränsen.
 9. fartblindhet

  fartblindhet, fenomen som medför att man underskattar sin färdhastighet.
 10. fartkamera

  fartkamera, mobil eller stationär kamera som används av polisen för hastighetsövervakning av fordon på vägarna, se hastighetskamera.