1. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 2. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 3. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 4. fas

  fas kan vara något som sker eller visas vid en viss tidpunkt under en viss tidsperiod.
 5. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 6. fasan

  fasan, ringfasan, jaktfasan, Phasianus colchicus, art i fågelfamiljen fälthöns.
 7. fast bränsle

  fast bränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i fast form vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 8. fasettögon

  fasettögon, facettögon, komplexögon, synorgan som byggs upp av ett stort antal likartade delögon, ommatidier.
 9. fas

  fas, avsneddad kant på verktyg och liknande.
 10. fas

  fas, för de antika romarna en samlande beteckning för allt det en människa kan företa sig utan att komma i konflikt med religionen.