1. fasa

  2fa`sa verb ~de ~t ORDLED: fas-ar SUBST.: fasande, fasning (till 2 och 3); 1fasa (till 1)
  Svensk ordbok
 2. fasa

  1fa`sa subst. ~n fasor ORDLED: fas-an
  Svensk ordbok
 3. fasad

  fasad, en byggnads synliga exteriör och särskilt dess huvudsida.
 4. fasan

  fasan, ringfasan, jaktfasan, Phasianus colchicus, art i fågelfamiljen fälthöns.
 5. fasanfåglar

  fasanfåglar, annat namn på fågelfamiljen fälthöns.
 6. fasadbeklädnad

  fasadbeklädnad, beklädnad som har till uppgift att skydda ytterväggarna till ett hus mot främst nederbörd för att därmed förhindra att fukt- och frostskador uppträder i väggkonstruktionen.
 7. fasaner

  fasaner, grupp storvuxna arter i fågelfamiljen fälthöns, där hanarna har färgrik fjäderdräkt och båda könen lång stjärt; totalt omfattande 44 arter.
 8. fasad

  fasa´d subst. ~en ~er ORDLED: fas-ad-en
  Svensk ordbok
 9. fasaväckande

  fa`saväckande adj., ingen böjning ORDLED: fasa--väck-ande
  Svensk ordbok
 10. fasadtegel

  fasa`dtegel subst. fasadteglet ORDLED: fas-ad--tegl-et
  Svensk ordbok