1. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 2. fascism

  fascism [-ʃis´m ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: fasc-ism-en
  Svensk ordbok
 3. Eugenio Montale

  Montale, Eugenio, 1896–1981, italiensk lyriker, Nobelpristagare i litteratur 1975.
 4. Partito Nazionale Fascista

  Partito Nazionale Fascista , PNF, italienskt politiskt parti, se fascism (Fascismen i Italien).
 5. Falangen

  Falangen, spanska Falange española, fascismliknande politisk rörelse i Spanien, statsbärande parti under Francoregimen.
 6. Renzo De Felice

  De Felice, Renzo, 1929–96, italiensk historiker.
 7. Kulturfront

  Kulturfront, tidskrift utgiven 1941–44 av en grupp clartéister som ett forum för kampen mot den inhemska och den internationella fascismen.
 8. Ernst Nolte

  Nolte, Ernst, 1923–2016, tysk historiker, professor i Marburg 1965–73 och vid Freie Universität i Berlin 1973–91.

 9. Giuseppe Antonio Borgese

  Borgese, Giuseppe Antonio, 1882–1952, italiensk författare.
 10. korporation

  korporation, facklig sammanslutning av personer med samma yrke.