1. faslig

  fa`slig adj. ~t ORDLED: fas-lig
  Svensk ordbok
 2. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 3. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 4. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 5. fas

  fas, del av en befästningsenhet som är bruten i vinklar, t.ex. en bastion där två faser bildar en vinkel med spetsen mot fiendesidan.
 6. fas

  fas, i vågrörelseläran och elektrotekniken benämning på ett tidsläge inom en period av en vågrörelse.
 7. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 8. fas

  fas, för de antika romarna en samlande beteckning för allt det en människa kan företa sig utan att komma i konflikt med religionen.
 9. fas

  fas, avsneddad kant på verktyg och liknande.
 10. fas

  fas, i astronomin benämning på läget i skilda cykliska förlopp.