1. faslig

  fa`slig adj. ~t ORDLED: fas-lig
  Svensk ordbok
 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 5. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 6. fas

  fas kan vara något som sker eller visas vid en viss tidpunkt under en viss tidsperiod.
 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 8. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 9. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 10. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.