1. FAST

  FAST, Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope, världens största astronomiska radioteleskop, beläget i Guizhouprovinsen, Kina.

 2. fast

  1fast adv.
  Svensk ordbok
 3. fast

  3fast konj.
  Svensk ordbok
 4. fast

  2fast adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 5. fast växelkurs

  fast växelkurs, se fast valutakurs.
 6. fast tillgång

  fast tillgång, detsamma som anläggningstillgång.
 7. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 8. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 9. fast food

  fast food, den engelska benämningen på snabbmat.
 10. fast klyft

  fast klyft, annat namn på anstående.