1. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 2. fasta

  fasta, äldre term för en stadfästelse av en avyttring av fast egendom; motsvarande nutida lagfart.
 3. fasta

  2fas`ta verb ~de ~t ORDLED: fast-ar SUBST.: fastande; 1fasta
  Svensk ordbok
 4. fasta

  3fas`ta subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. fasta

  1fas`ta subst. ~n fastor ORDLED: fast-an
  Svensk ordbok
 6. fasta priser

  fasta priser, inom nationalekonomin att penningvärdet hålls konstant vid beräkningar och jämförelser av ekonomiska förhållanden vid olika tidpunkter.
 7. laga fasta

  laga fasta, äldre uttryck för lagfart.
 8. intermittent fasta

  intermittent fasta, periodisk fasta, fasta som utövas i perioder, till exempel vissa veckodagar eller vissa delar av dygnet.
 9. fasta tillståndets fysik

  fasta tillståndets fysik, engelska solid state physics, delområde av fysiken, som behandlar fasta kroppars struktur samt deras mekaniska, termiska, optiska, elektriska och magnetiska egenskaper med utgångspunkt från modern kvantfysik.
 10. fasta jordens fysik

  fasta jordens fysik, den gren av geofysiken inom vilken man, genom studier av fysikaliska egenskaper, tillstånd och processer i jordens inre, försöker klarlägga jordklotets inre uppbyggnad och utveckling.