1. kraftelektronik

    kraftelektronik, starkströmselektronik, den del av elektroniken som omfattar behandling av elektrisk ström av hög spänning eller strömstyrka.
  2. Hongkong

    Hongkong, Hongkong Xianggang, speciell administrativ region i Kina, söder om provinsen Guangdong; 1 104 km2, 7,3 miljoner invånare (2016).

  3. likriktning

    likriktning, inom eltekniken omformning av växelström till likström.