1. fastan

  fastan, den tid i kyrkoåret som föregår påsken, se fastetiden.
 2. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 3. Julens och fastans träta

  Julens och fastans träta, egentligen Huru jul och fasta Trätte , en på fornsvenska skriven dikt i form av en dialog mellan julen och fastan, möjligen avsedd att framföras i dramatisk form.
 4. passionssöndagen

  passionssöndagen, tidvis en benämning på femte söndagen i fastan (som inleder passionstiden); i romersk liturgi benämning – officiell sedan 1969 – på sjätte söndagen i fastan (palmsöndagen).
 5. kyrkoåret

  kyrkoåret är söndagar och högtider enligt den kristna kalendern.
 6. Quadragesima

  Quadragesima, första söndagen i fastan.
 7. fastebrev

  fastebrev, i den romersk-katolska kyrkan herdabrev som utsänds årligen av biskopen och läses upp vid fastans början.
 8. Id al-fitr

  Id al-fitr, ˙Īd al-fiṭr, turkiska Küçük bayram, islamisk högtid vid fastans upphörande.
 9. Küçük bayram

  Küçük bayram, det turkiska namnet på den islamiska högtiden Id al-fitr, som firas vid fastans upphörande.
 10. Fatimas hand

  Fatimas hand, en stiliserad handliknande symbol med fem fingrar som representerar islams fem pelare (bönen, fastan, trosbekännelsen, vallfärden och allmosan).