1. Julens och fastans träta

  Julens och fastans träta, egentligen Huru jul och fasta Trätte , en på fornsvenska skriven dikt i form av en dialog mellan julen och fastan, möjligen avsedd att framföras i dramatisk form.
 2. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 3. fastan

  fastan, den tid i kyrkoåret som föregår påsken, se fastetiden.
 4. Id al-fitr

  Id al-fitr, ˙Īd al-fiṭr, turkiska Küçük bayram, islamisk högtid vid fastans upphörande.
 5. passionssöndagen

  passionssöndagen, tidvis en benämning på femte söndagen i fastan (som inleder passionstiden); i romersk liturgi benämning – officiell sedan 1969 – på sjätte söndagen i fastan (palmsöndagen).
 6. Küçük bayram

  Küçük bayram, det turkiska namnet på den islamiska högtiden Id al-fitr, som firas vid fastans upphörande.
 7. kyrkoåret

  kyrkoåret är söndagar och högtider enligt den kristna kalendern.
 8. fastebrev

  fastebrev, i den romersk-katolska kyrkan herdabrev som utsänds årligen av biskopen och läses upp vid fastans början.
 9. Quadragesima

  Quadragesima, första söndagen i fastan.
 10. Ramadan

  Ramadan är fastemånaden i islam.