1. fasthålla

  fas`thålla verb fasthöll fasthållit fasthållen fasthållna, pres. fasthåller ORDLED: fast--håll-er SUBST.: fasthållande, fasthållning
  Svensk ordbok
 2. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 3. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 4. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 5. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 6. Edgar Degas

  Degas, Edgar, född 19 juli 1834, död 27 september 1917, fransk målare och skulptör.
 7. apokalyptik

  apokalyptik betecknar dels en religiös litteraturart, som på grundval av gudomlig uppenbarelse vill tolka världsloppet och framför allt avslöja dess slut, dels den tankeriktning som är förbunden med sådana spekulationer.
 8. ortodox

  ortodox, som teologisk term, renlärig genom ett konsekvent fasthållande vid en bestämd lära, ibland med en bibetydelse av formalism, använd dels om den linje i den tidiga kyrkan som strikt fasthöll vid de ekumeniska konciliernas teologi, dels om den efterreformatoriska teologin under 1600-talet, se ortodoxi.
 9. katatoni

  katatoni, syndrom med tonusrubbningar, störningar i psykomotoriken samt bisarra beteenden.
 10. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.