1. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 2. fasthet

  fas`thet subst. ~en ORDLED: fast-het-en
  Svensk ordbok
 3. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 4. Nato

  Nato, NATONorth Atlantic Treaty Organisation, Atlantpaktens organisation.

 5. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 6. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 9. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 10. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.