1. fastslå

  fas`tslå verb fastslog fastslagit fastslagen fastslagna, pres. ~r ORDLED: fast--slag-it SUBST.: fastslående; fastslagning
  Svensk ordbok
 2. Hampus von Post

  von Post, Hampus, 1822–1911, kemist, geolog, lärare vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–52, disponent vid Reijmyre glasbruk 1852–68, föreståndare för lantbrukskemiska försöksanstalten vid Ultuna 1869–92.
 3. Hugh Christopher Longuet-Higgins

  Longuet-Higgins, Hugh Christopher, 1923–2004, brittisk vetenskapsman, professor i teoretisk fysik vid University of London 1952–54, i teoretisk kemi vid Cambridge University 1954–67.
 4. James David Forbes

  Forbes, James David, 1809–68, brittisk fysiker och geolog, professor i naturfilosofi vid universitetet i Edinburgh 1833–60.
 5. krucifix

  krucifix (sen- och medeltidslat. crucifixus ’den korsfäste (Kristus)’, av latin crucifigo, av crux, genitiv crucis, ’kors’ och figo ’fästa’, ’fastslå’, ’fastspika’), kors av metall, trä eller annat material med en plastisk, graverad eller målad bild av den korsfäste Jesus ( corpus).
 6. sanctio

  sanctio, inom diplomatiken benämning på det led i det medeltida brevet som redovisar straffet för den, som bryter mot bestämmelserna däri och belöningen för den som uppfyller dessa.
 7. Elmgreen & Dragset

  Elmgreen & Dragset, konstnärsduo bildad 1995 i Köpenhamn av dansken Michael Elmgreen ( född 1961) och norrmannen Ingar Dragset ( född 1969).
 8. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 9. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 10. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.