1. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 2. fatalism

  fatalism, ödestro eller läran att det som sker i världen är i förväg bestämt av ett öde som uppfattas antingen som en personlig (gudomlig) eller opersonlig, obetvinglig makt.
 3. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.
 4. fatbur

  fatbur, fatabur, förrådsutrymme på en större gård, antingen i form av en fristående byggnad eller inrymt i någon av huvudbyggnaderna.

 5. fata morgana

  fata morgana, benämning på hägringsfenomen där byggnader, stränder o.d. syns utsträckta i höjdled, varvid de antar formen av tinnar, block eller murar, som ofta ändras med tiden eller med ögats höjd.
 6. fatwa

  fatwa, fatwā, fetwa, utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler.
 7. fatabur

  fatabur, se fatbur.
 8. fat

  fat, gammalt svenskt volymmått för flytande varor, även benämnt åm, som dock i en del sammanhang inte överensstämmer med fat.
 9. Fatima

  Fatima, Fāṭima, eller az-Zahrā ’den strålande’, född ca 605, död 632, profeten Muhammeds dotter och det av hans barn som stod honom närmast.
 10. fattigbark

  fattigbark, term, lanserad av Einar Du Rietz, avseende sådana träd där pH-värdet i barken är lågt (3,5–4) liksom näringstillgången.