1. FATA

  FATA, Federally Administered Tribal Areas, område på den pakistanska sidan längs gränsen mellan Pakistan och Afghanistan.

 2. fata morgana

  fata morgana, benämning på hägringsfenomen där byggnader, stränder o.d. syns utsträckta i höjdled, varvid de antar formen av tinnar, block eller murar, som ofta ändras med tiden eller med ögats höjd.
 3. habent sua fata libelli

  habent sua fata libelli, citat från den romerske skalden Terentius Marus (300-talet e.
 4. Fataburen

  Fataburen, kulturhistorisk kvartalstidskrift 1906–30, därefter årsbok för Nordiska museet och Skansen.
 5. fataburslän

  fataburslän, under 1400-talet och början av vasatiden benämningen på de län i Sverige som låg direkt under kronans (kungens eller riksföreståndarens) egen förvaltning.
 6. fatalier

  fatalier, fatalietid, juridisk term: tid inom vilken något, t.ex. överklagande av dom, ska företas.
 7. fatabur

  fatabur, se fatbur.
 8. Fataka

  Fataka, ö bland Santa Cruz-öarna i östra Salomonöarna; för belägenhet se landskarta Salomonöarna.
 9. fatalism

  fatalism, ödestro eller läran att det som sker i världen är i förväg bestämt av ett öde som uppfattas antingen som en personlig (gudomlig) eller opersonlig, obetvinglig makt.
 10. fatalietid

  fata`lietid subst. ~en ~er ORDLED: fat-alie--tid-en
  Svensk ordbok