1. fatt

  fatt adv.
  Svensk ordbok
 2. i fatt

  i fatt se ifatt
  Svensk ordbok
 3. fattare

  fattare, juvelfattare, person som har som yrke att infatta ädelstenar i ädelmetall.
 4. fattiga riddare

  fattiga riddare, arma riddare, köksterm för en internationell, enkel dessert som består av brödskivor av till exempel ljust matbröd (ej dagsfärskt) eller vetebröd, som doppas i pannkakssmet, vilken kan vara smaksatt med exempelvis kardemumma eller rivet citronskal.

 5. fattigbricka

  fattigbricka, fattigklubba, trästycke med inskurna bomärken för de gårdar inom en fattigrote som tillsammans hade skyldighet att föda en eller flera fattiga.

 6. fattighus

  fattighus, fattigstuga, byggnad där fattiga och orkeslösa personer förr inhystes. 1686 års kyrkolag rekommenderade och 1734 års lag ålade församlingarna att inrätta fattigstugor, men detta åtlyddes inte överallt.

 7. fattigskola

  fattigskola, ibland även fattigfriskola, benämning på de skolor för fattiga barn som grundades i Sverige från 1700-talets slut, framför allt i städerna.
 8. fattigbössa

  fattigbössa, insamlingsbössa för bidrag till de fattigas försörjning.
 9. fattigdom

  fattigdom innebär en orimligt låg levnadsstandard.

 10. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.