1. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 2. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 3. fristadskonstnär

  fristadskonstnär, konstnärligt verksam person som bjudits in att verka i en svensk kommun på grund av förföljelser i hemlandet.

 4. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.