1. faun

  faun, skogsväsen i romersk myt, se Faunus.
 2. faun

  faun [fau´n] subst. ~en ~er [fau´n- äv. fau`n-] ORDLED: faun-en
  Svensk ordbok
 3. fauna

  fauna, det samlade djurbestånd, av alla arter eller av en enskild grupp, som förekommer inom ett visst område, i en viss miljö eller under en viss tidsperiod.
 4. Faunus

  Faunus, skogs- och herdegudomlighet i romersk mytologi.
 5. faunistik

  faunistik, läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning.
 6. faunavård

  faunavård inbegriper all verksamhet, t.ex. planering, beslut och praktiska åtgärder, som har till syfte att bevara ett områdes fauna.
 7. faunahistoria

  faunahistoria, vetenskap med syfte att dokumentera faunans utveckling i tiden.
 8. faunaregion

  faunaregion, detsamma som djurgeografisk region (se djurgeografi).
 9. Fauna och Flora

  Fauna och Flora, populärvetenskaplig tidskrift för biologi.
 10. fauna

  fauna [fau´-] subst. ~n faunor ORDLED: faun-an
  Svensk ordbok