1. fauna

  fauna, det samlade djurbestånd, av alla arter eller av en enskild grupp, som förekommer inom ett visst område, i en viss miljö eller under en viss tidsperiod.
 2. fauna

  fauna [fau´-] subst. ~n faunor ORDLED: faun-an
  Svensk ordbok
 3. hyporheisk fauna

  hyporheisk fauna, den del av faunan i rinnande vatten som förekommer nere i bottnen.
 4. batypelagisk fauna

  batypelagisk fauna, de djur som lever i det fria havsvattnet, pelagialen, på vattendjup som är större än 1 000–2 000 m (den batypelagiska zonen eller abyssala regionen).
 5. Fauna och Flora

  Fauna och Flora, populärvetenskaplig tidskrift för biologi.
 6. faunavård

  faunavård inbegriper all verksamhet, t.ex. planering, beslut och praktiska åtgärder, som har till syfte att bevara ett områdes fauna.
 7. faunahistoria

  faunahistoria, vetenskap med syfte att dokumentera faunans utveckling i tiden.
 8. faunaregion

  faunaregion, detsamma som djurgeografisk region (se djurgeografi).
 9. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

  Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, nationellt referensverk under uppbyggnad för beskrivning av de svenska växterna, svamparna och djuren.

 10. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, se CITES.