1. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 2. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 3. Wallacelinjen

  Wallacelinjen (efter Alfred Russel Wallace), djurgeografisk gränslinje som ibland anges som gränsen mellan den orientaliska och den australiska faunaregionen.
 4. utrotning

  utrotning, utplånande av en art på hela jorden, allt ifrån en grupp individer till alla individer av arten.
 5. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 6. hyporheisk fauna

  hyporheisk fauna, den del av faunan i rinnande vatten som förekommer nere i bottnen.
 7. biota

  biota, den levande faunan och floran inom ett område.
 8. Sven-Axel Bengtson

  Bengtson, Sven-Axel, född 1944, zoolog, professor och museichef vid zoologiska museet i Lund 1981–2011.

 9. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 10. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.