1. faun

    faun, skogsväsen i romersk myt, se Faunus.
  2. fauna

    fauna, det samlade djurbestånd, av alla arter eller av en enskild grupp, som förekommer inom ett visst område, i en viss miljö eller under en viss tidsperiod.
  3. En fauns eftermiddag

    En fauns eftermiddag, franska L’Après-midi d’un faune, balett av Vaslav Nijinsky till Debussys musik från 1894 och med dekor av Bakst.
  4. Barberinska faunen

    Barberinska faunen, grekisk marmorstaty i Münchens glyptotek, föreställande en sovande satyr.
  5. hyporheisk fauna

    hyporheisk fauna, den del av faunan i rinnande vatten som förekommer nere i bottnen.
  6. Fauna och Flora

    Fauna och Flora, populärvetenskaplig tidskrift för biologi.
  7. batypelagisk fauna

    batypelagisk fauna, de djur som lever i det fria havsvattnet, pelagialen, på vattendjup som är större än 1 000–2 000 m (den batypelagiska zonen eller abyssala regionen).
  8. fauna

    fauna [fau´-] subst. ~n faunor ORDLED: faun-an
    Svensk ordbok
  9. faun

    faun [fau´n] subst. ~en ~er [fau´n- äv. fau`n-] ORDLED: faun-en
    Svensk ordbok
  10. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

    Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, nationellt referensverk under uppbyggnad för beskrivning av de svenska växterna, svamparna och djuren.