1. faunistik

  faunistik, läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning.
 2. faunistik

  faunisti´k subst. ~en ORDLED: faun-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 3. Fauna och Flora

  Fauna och Flora, populärvetenskaplig tidskrift för biologi.
 4. bestämningsnyckel

  bestämningsnyckel, tabell eller schema med vars hjälp man kan identifiera (få namn på) organismer eller föremål.
 5. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.