1. gula febern

  gula febern, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av ett virus i familjen flavivirus.
 2. gula febern-mygga

  gula febern-mygga, Aedes aegypti, art i insektsfamiljen stickmyggor.
 3. feber

  feber innebär att kroppens temperatur är högre än normalt.
 4. FEBS

  FEBS, Federation of European Biochemical Societies , sammanslutning, bildad 1964, som stöder biokemisk och molekylärbiologisk forskning.
 5. feber

  fe´ber subst. ~n febrar ORDLED: febr-ar
  Svensk ordbok
 6. reumatisk feber

  reumatisk feber, förr akut reumatism, sjukdom som uppstår efter vissa bakteriella infektioner framför allt i svalget och vilka medför halsfluss.
 7. Q-feber

  Q-feber, zoonos (dvs. infektionssjukdom som kan spridas mellan djur och människor) vilken orsakas av bakteriearten Coxiella burnetii.
 8. koreansk hemorragisk feber

  koreansk hemorragisk feber, av hantaanvirus orsakad infektionssjukdom som förekommer i Ryska federationen och Sydöstasien.
 9. Rift Valley-feber

  Rift Valley-feber, infektionssjukdom hos människa.
 10. Krim–Kongo-feber

  Krim–Kongo-feber, infektionssjukdom hos människa som förs till gruppen hemorragiska febrar.