1. feber

  feber, förhöjd kroppstemperatur som vanligen definieras som en högsta dygnstemperatur överstigande 38,2 °C uppmätt i ändtarmen eller 37,8 °C uppmätt i munhålan eller armhålan.

 2. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 3. gula febern

  gula febern, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av ett virus i familjen flavivirus.
 4. serotonin

  serotonin, enteramin, 5-hydroxitryptamin, 5-HT, en monoamin som bildas från aminosyran tryptofan.

 5. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.

 6. vaccination

  vaccination, vaccinering, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 7. pyrogen

  pyrogen, inom medicinen benämning på ämne som framkallar feber.
 8. salicylsyra

  salicylsyra, 2-hydroxibensoesyra, substans med smärtlindrande, febernedsättande och svagt inflammationshämmande verkan.
 9. vänderot

  vänderot, Valeriana, släkte kaprifolväxter med cirka 280 arter ett- till fleråriga örter och buskar hemmahörande på norra halvklotet, i Sydamerika och i södra Afrika.
 10. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.