1. febrig

  fe`brig adj. ~t ORDLED: febr-ig
  Svensk ordbok
 2. hemorragiska febrar

  hemorragiska febrar, blödarfebrar, grupp av infektionssjukdomar vilka orsakar rubbad blodkoagulation och i extrema fall blödningar i hud, slemhinnor eller inre organ.
 3. koreansk hemorragisk feber

  koreansk hemorragisk feber, av hantaanvirus orsakad infektionssjukdom som förekommer i Ryska federationen och Sydöstasien.
 4. gula febern

  gula febern, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av ett virus i familjen flavivirus.
 5. ebolafeber

  ebolafeber, ebola, infektionssjukdom som hör till gruppen hemorragiska febrar.

 6. hantaanvirus

  hantaanvirus (efter Hantaan, gränsflod mellan Nord- och Sydkorea), virus i gruppen hantavirus i familjen bunyavirus.
 7. denguefeber

  denguefeber, infektionssjukdom hos människa vilken hör till gruppen hemorragiska febrar.
 8. Robert Aldrich

  Aldrich, Robert, 1918–83, amerikansk filmregissör.
 9. franska revolutionskalendern

  franska revolutionskalendern antogs i november 1793 men hade som utgångspunkt 1 vendémiaire år I, dvs. 22 september 1792, då republiken infördes.
 10. seoulvirus

  seoulvirus, ett virus i gruppen hantavirus, familjen bunyavirus.