1. fekalier

  fekalier (jämför fekal), detsamma som exkrementer.
 2. fekalier

  fekalier [-ka´- el. -ka`-] subst., plur. ORDLED: fek-ali-er
  Svensk ordbok
 3. aktivt slam

  aktivt slam, den aktiva delen i många reningsverks biologiska reningssteg.
 4. exkrementer

  exkrementer kan, beroende på sammanhanget, också kallas faeces ( feces), fekalier, spillning eller avföring.
 5. vattenklosett

  vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

 6. urinsorterande toalett

  urinsorterande toalett, urinseparerande toalett, klosett avsedd för att samla upp urin och fekalier separat.
 7. latrin

  latrin, blandning av urin och exkrementer (fekalier) från människor; jämför avfall.
 8. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 9. exkrement

  exkremen´t subst. ~et ~er ORDLED: ex-kre-ment-et
  Svensk ordbok