1. fekalier

  fekalier (jämför fekal), detsamma som exkrementer.
 2. aktivt slam

  aktivt slam, den aktiva delen i många reningsverks biologiska reningssteg.
 3. exkrementer

  exkrementer kan, beroende på sammanhanget, också kallas faeces ( feces), fekalier, spillning eller avföring.
 4. vattenklosett

  vattenklosett, WC, klosett som töms och rengörs med vattenspolning.

 5. fekalier

  fekalier [-ka´- el. -ka`-] subst., plur. ORDLED: fek-ali-er
  Svensk ordbok
 6. urinsorterande toalett

  urinsorterande toalett, urinseparerande toalett, klosett avsedd för att samla upp urin och fekalier separat.
 7. latrin

  latrin, blandning av urin och exkrementer (fekalier) från människor; jämför avfall.
 8. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 9. exkrement

  exkremen´t subst. ~et ~er ORDLED: ex-kre-ment-et
  Svensk ordbok