1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 4. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 5. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 6. fela

  fela, fejla, folklig och poetisk benämning på violin.
 7. dolt fel

  dolt fel, dolda fel, benämning på sådant fall av bristande kvalitet i fastighet som köparen kan ställa säljaren till svars för utan att garanti har lämnats.
 8. fellaher

  fellaher, benämning på bondebefolkningen i arabiska länder, särskilt i Egypten där de utgör 60 % av befolkningen, i motsats till de härskande, boskapsskötande beduinerna, de ”äkta” araberna, som en gång kom som erövrare.
 9. Feliks Dzerzjinskij

  Dzerzjinskij, Feliks, 1877–1926, sovjetisk politiker av polsk börd.
 10. felslut

  felslut, oriktig slutledning eller bevisföring.