1. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 2. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 3. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 4. Felipe VI

  Felipe VI, Filip VI, tidigare prins av Asturien, född 1968, spansk kung sedan 2014, son till Juan Carlos I och Sofia.

 5. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 6. felande länk

  felande länk, benämning, införd av Ernst Haeckel, på ett okänt utvecklingssteg mellan apor och människor.
 7. felhandling

  felhandling, parapraxi , enligt Freud en handling som avslöjar en bortträngd, omedveten önskan.
 8. dolt fel

  dolt fel, dolda fel, benämning på sådant fall av bristande kvalitet i fastighet som köparen kan ställa säljaren till svars för utan att garanti har lämnats.
 9. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 10. Felis

  Felis, släkte kattdjur med sju arter, bl.a. vildkatt ( Felis silvestris), tamkatt ( Felis catus) och kinesisk ökenkatt ( Felis bieti).