1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 4. fel

  1fel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fel-et
  Svensk ordbok
 5. fel

  2fel adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. objektivt fel

  objektivt fel, detsamma som abstrakt fel.
 7. dolda fel

  dolda fel, inom fastighetsrätten, se dolt fel.
 8. abstrakt fel

  abstrakt fel, objektivt fel, avvikelse från en viss normal standard, såsom när en vara eller en utförd tjänst inte är så som man normalt kan förvänta sig.
 9. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 10. dolt fel

  dolt fel, dolda fel, benämning på sådant fall av bristande kvalitet i fastighet som köparen kan ställa säljaren till svars för utan att garanti har lämnats.