1. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 2. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 3. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 4. katakres

  katakres, kombination av till innebörden oförenliga bilder.
 5. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 6. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 7. eutanasi

  eutanasi, begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.
 8. orkan

  orkan, benämning på vindstyrka 12 och däröver enligt Beaufortskalan.
 9. koregi

  koregi , koregisyska, choregi, japansk potatis, Stachys affinis (syn.

 10. hunner

  hunner, forntida asiatiskt nomadfolk av oklart ursprung som ca 370 e.Kr. inledde en invasion av sydöstra och centrala Europa, ofta ansett som en av de utlösande faktorerna för folkvandringstiden.