1. felb

  felb, annan stavning av sammetsvävnaden fälb.
 2. felbenägenhet

  felbenägenhet, statistisk term. Felbenägenheten vid tiden t är ett mått på risken att en icke-reparerbar enhet som överlevt tiden t skall gå sönder i ett kort tidsintervall som följer omedelbart efter tidpunkten t.
 3. felbedöma

  fe`lbedöma verb felbedömde felbedömt, pres. felbedömer ORDLED: fel--be-döm-er SUBST.: felbedömande, felbedömning
  Svensk ordbok
 4. felberäkning

  fe`lberäkning subst. ~en ~ar ORDLED: fel--be-räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 5. felbedömning

  fe`lbedömning subst. ~en ~ar ORDLED: fel--be-döm-ning-en
  Svensk ordbok
 6. fälb

  fälb, felb, långhårig, glansig sammetsvävnad med grundväv av bomull och nedborstad lugg av mohair eller natursilke.
 7. Russell Kirk

  Kirk, Russell, 1918–94, amerikansk politisk tänkare, författare och kritiker.
 8. fallibilism

  fallibilism, inom filosofin åsikten att misstag om vad som är sant aldrig kan uteslutas.
 9. ofelbar

  o`felbar adj. ~t ORDLED: o--fel-bar
  Svensk ordbok