1. felbedöma

  fe`lbedöma verb felbedömde felbedömt, pres. felbedömer ORDLED: fel--be-döm-er SUBST.: felbedömande, felbedömning
  Svensk ordbok
 2. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 3. mikropsi

  mikropsi, synupplevelse som innebär krympt bild.
 4. misskänna

  miss`känna verb misskände misskänt, pres. misskänner ORDLED: miss--känn-er SUBST.: misskännande
  Svensk ordbok