1. automatiserat beteende

  automatiserat beteende, ett beteende som är så väl inlärt att det kan utföras felfritt och utan medveten ansträngning.
 2. automatism

  automatism, inom psykologin ett beteende som är så väl inlärt att det kan utföras felfritt och utan ansträngning (automatiserat beteende).
 3. par

  par, resultat (antal slag) i golf som en skicklig spelare efter felfritt spel högst bör använda på respektive hål.
 4. överinlärning

  överinlärning, inlärning utöver ett givet inlärningskriterium.
 5. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 6. spegel

  spegel, polerad metallyta eller med metallskikt belagd glasyta som reflekterar ljusstrålar.
 7. sällskapslekar

  sällskapslekar kan vara lekar med eller utan sång.
 8. Prader–Willis syndrom

  Prader–Willis syndrom, medfödd utvecklingsstörning som har samband med en kromosomrubbning.
 9. kanotsport

  kanotsport, kanotpaddling, tävlingssport, med grenarna racing (banlopp), maraton- och forspaddling (”fors”).
 10. långtifrån

  långtifrån [låŋ´t- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: långt--i-från
  Svensk ordbok